MENÜ

Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş.

www.kurtoglualuminyum.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 129.716.770
Genel Sıra No: 222
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 219
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
136.682.231 242 239
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23.128.231 293 290
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
28.416.552 333 329
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
69.117.114 419 415
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.504.754 250 248
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.048.126 274 272
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
35.944 111 111
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
467 182 180
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası