MENÜ

Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.karsu.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 105.285.713
Genel Sıra No: 366
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 363
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
105.395.234 417 413
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.406.913 457 454
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.455.401 370 366
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
103.060.149 292 288
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-12.405.333 462 458
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.585.987 392 390
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.757 266 266
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
571 126 124
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kayseri Sanayi Odası