MENÜ

Hattat Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.

www.hattattarim.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 101.611.456
Genel Sıra No: 387
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 384
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
101.611.456 428 424
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.624.628 289 285
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
141.843.106 175 173
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.124 304 303
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
80 474 470
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası