MENÜ

Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.harputtekstil.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 126.555.556
Genel Sıra No: 241
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 238
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
281.940.721 9 9
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
138.626.967 32 30
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
293.716.114 30 30
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23.986 170 170
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
667 92 90
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası