MENÜ

Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş.

www.olin.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 113.077.018
Genel Sıra No: 316
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 313
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
114.956.471 356 352
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.581.359 442 438
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.768.063 469 465
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.089 388 387
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
176 400 396
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Edirne Ticaret ve Sanayi Odası