MENÜ

Demir Export A.Ş.

www.demirexport.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 182.656.665
Genel Sıra No: 16
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 16
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
187.852.069 62 62
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
49.157.035 73 70
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
150.222.752 26 24
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
401.067.739 9 9
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.839.935 292 290
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.983.528 256 254
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.946 234 234
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
548 141 139
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
8 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası