MENÜ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

www.bursacimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 183.731.955
Genel Sıra No: 12
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 12
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
188.981.516 59 59
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
71.774.327 23 21
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
273.010.257 7 7
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
370.498.174 15 15
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
35.383.324 18 18
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40.539.905 21 21
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.650 277 277
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
337 260 257
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası