MENÜ

BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.

www.bta.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 147.398.562
Genel Sıra No: 132
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 129
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
228.884.086 19 19
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
79.133.398 14 12
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.997.835 306 302
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
70.004.604 412 408
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23.916.902 40 40
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
29.225.693 56 56
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
105 426 425
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.553 9 9
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası