MENÜ

BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.

www.bastas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 180.959.497
Genel Sıra No: 21
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 21
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
184.213.669 76 76
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
108.941.853 4 4
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
316.327.748 5 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
369.472.928 16 16
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
48.950.734 7 7
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
57.362.042 11 11
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
973 392 391
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
196 379 375
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 12.1 87.9 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası