MENÜ

Aslan Çimento A.Ş.

www.aslancimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 175.719.315
Genel Sıra No: 35
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 34
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
175.837.770 103 102
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
87.661.013 11 10
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
304.086.109 6 6
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
381.164.512 13 13
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
46.100.250 11 11
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
57.784.737 10 10
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.217 382 381
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
239 342 338
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kocaeli Sanayi Odası