MENÜ

Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.

www.alarko-carrier.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 142.078.953
Genel Sıra No: 156
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 153
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
387.287.442 6 6
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
100.767.705 8 8
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
318.557.066 4 4
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
382.221.619 12 12
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
47.696.883 9 9
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
46.720.151 16 16
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
27.308 154 154
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
599 119 117
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 57.97 42.03 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası