MENÜ

ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.

www.asas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 181.154.795
Genel Sıra No: 20
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 20
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
187.907.314 61 61
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.456.575 381 377
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
139.474.336 183 181
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.856 132 132
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
317 279 276
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 8.00 92.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası