MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 47
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 46
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 92 92
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 354 351
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 152 148
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 192 190
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 289 287
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 422 419
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 51 51
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 283 279
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
27 Elektrikli teçhizat imalatı 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası