MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 32
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 32
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 38 38
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 42 40
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 261 257
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 159 157
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 121 120
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 99 99
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 233 233
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 39 37
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası