MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 24
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 24
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 29 29
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 194 191
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 371 367
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 98 97
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 484 480
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 465 462
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 172 172
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 282 278
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası