MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 151
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 148
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 30 30
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 158 155
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 173 169
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 173 171
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 201 199
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 145 145
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 117 117
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 237 234
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 50.00 50.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası