MENÜ

Sunel Ticaret Türk A.Ş.

www.sunel.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 114.185.851
Genel Sıra No: 230
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 227
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
124.716.911 246 243
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.533.304 232 229
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
79.603.966 82 79
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
218.435.985 47 46
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.100.781 57 56
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
61.433 24 24
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
319 264 261
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
12 Tütün ürünleri imalatı 314 Tütün İşleme Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası