MENÜ

Saray Halı A.Ş.

www.sarayhali.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 90.644.731
Genel Sıra No: 396
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 392
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
127.898.398 225 222
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.177.124 53 51
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.908.756 61 59
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
283.810.159 21 21
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-5.860.339 474 471
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.416 244 243
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.030 27 26
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası