MENÜ

Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.

www.kumasref.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 120.395.099
Genel Sıra No: 200
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 197
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
137.858.820 164 161
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
47.972.343 41 39
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
28.785.193 315 312
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
628.200.077 2 2
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-9.437.785 482 479
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
37.033 101 100
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
617 96 95
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası