MENÜ

KLİMASAN Klima San. ve Tic. A.Ş.

www.klimasan.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 150.900.148
Genel Sıra No: 50
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 50
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
160.133.097 83 82
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.715.010 96 93
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
46.440.570 206 203
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
214.402.461 50 49
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.402.509 314 311
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
37.460 97 96
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
798 62 61
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası