MENÜ

Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 163.939.483
Genel Sıra No: 7
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 7
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
166.201.245 67 66
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.478.782 441 438
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.877.931 418 414
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.146 380 378
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
205 350 346
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Edirne Ticaret ve Sanayi Odası