MENÜ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

www.bursacimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 160.720.563
Genel Sıra No: 22
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 22
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
165.027.933 71 70
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.655.305 30 28
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
255.261.508 8 8
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
341.137.316 12 12
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.605.071 33 33
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.922 346 345
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
329 258 255
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası