MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 32
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 32
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 79 78
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 390 387
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 136 133
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 270 266
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 373 370
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 119 118
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 274 270
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
27 Elektrikli teçhizat imalatı 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası