MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 27
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 27
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 50 49
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 42 40
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 87 84
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 190 187
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 58 57
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 111 110
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 70 69
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
27 Elektrikli teçhizat imalatı 383 Elektrik Makineleri, Aletleri ve Cihazları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası