MENÜ

Türk Ytong Sanayi A.Ş.

www.ytong.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 110.301.069
Genel Sıra No: 216
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 215
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
114.312.376 256 254
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
50.439.429 30 29
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
74.656.720 77 75
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
109.267.674 186 183
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.530.211 72 72
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.082 388 386
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
457 169 167
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 74.59 25.41 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası