MENÜ

Nadir Tekstil Deri ve Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.nadiryag.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 148.335.186
Genel Sıra No: 40
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 40
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
220.731.554 10 10
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.373.721 426 422
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.490.328 378 373
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.427.630 412 408
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.150.486 324 320
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
46.369 61 61
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
119 429 424
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası