MENÜ

Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

www.kasar-dual.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 147.087.954
Genel Sıra No: 44
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 44
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
148.854.020 96 96
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40.139.754 73 70
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
63.083.130 106 103
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
141.995.246 113 111
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.327.800 54 54
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
54.204 35 35
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
600 100 99
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası