MENÜ

Akım Metal San. ve Tic. A.Ş.

www.akimmetal.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 94.143.543
Genel Sıra No: 320
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 318
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
96.015.407 367 363
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.894.111 115 112
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
48.381.263 167 163
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
80.181.913 279 275
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.632.340 63 63
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.466 153 152
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
430 181 178
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası