MENÜ

Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.

www.adel.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 79.288.596
Genel Sıra No: 441
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 438
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
146.683.168 107 107
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
58.723.387 16 15
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
88.503.014 60 58
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
109.545.643 185 182
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.556.942 10 10
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.546 319 318
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
364 222 219
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 390 Diğer İmalat Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 84.6 15.4 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası