MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 8
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 8
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 37 37
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 62 60
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 99 96
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 202 199
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 46 46
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 107 106
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 219 216
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası