MENÜ

Saray Halı A.Ş.

www.sarayhali.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 115.418.867
Genel Sıra No: 48
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 46
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
120.907.236 65 64
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
82.384.923 2 2
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
107.409.112 39 38
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
242.235.465 22 21
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.842.228 46 46
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.699 247 246
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.103 21 20
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası