MENÜ

GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 117.846.951
Genel Sıra No: 31
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 30
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
122.913.355 55 55
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
27.419.992 105 102
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.390.409 108 104
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
155.868.572 65 63
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.791.610 199 198
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
28.541 121 120
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
739 57 56
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 361 Çanak, Çömlek, Çini, Porselen Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası