MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 39
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 38
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 13 13
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 12 11
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 259 255
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 250 246
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 18 18
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 401 400
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 83 82
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası