MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 34
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 33
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 1 1
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 1 1
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 3 3
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 8 7
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 78 78
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 44 43
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası