MENÜ

Örma Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 91.073.957
Genel Sıra No: 49
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 48
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.386.980 101 99
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.626.580 242 239
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.546.498 256 252
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
70.178.325 204 201
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.407.766 225 223
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.213 365 364
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
678 56 56
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası