MENÜ

Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 96.484.950
Genel Sıra No: 12
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 12
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
116.691.344 16 14
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.846.577 455 452
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.477.188 356 352
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.720.740 261 258
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.375.552 127 126
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
51.070 15 15
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
258 286 282
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Ticaret Odası