MENÜ

Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

www.trakyadokum.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 96.036.260
Genel Sıra No: 14
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 14
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
97.271.501 60 58
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
43.706.159 14 12
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
53.583.028 89 86
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
124.766.533 71 68
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.891.834 51 50
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.138 165 164
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
575 91 91
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 371 Demir-Çelik Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası