MENÜ

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 95.183.751
Genel Sıra No: 20
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 20
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
96.828.608 65 63
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
38.620.020 22 20
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
106.037.786 25 23
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
142.534.566 57 55
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
29.466.549 7 6
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
339 208 207
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası