MENÜ

GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 91.906.852
Genel Sıra No: 43
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 43
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
96.333.949 70 68
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.052.813 260 257
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.388.938 91 88
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
125.038.154 69 66
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-507.770 428 424
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.720 116 115
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
652 65 65
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 361 Çanak, Çömlek, Çini, Porselen Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası