MENÜ

Dalan Kimya Endüstri A.Ş.

www.dalan.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 92.494.254
Genel Sıra No: 37
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 37
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.884.454 97 95
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.791.059 350 347
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
21.503.670 296 292
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
71.944.513 197 194
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.712.130 302 299
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
38.221 47 47
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40 489 485
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası