MENÜ

Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 94.997.591
Genel Sıra No: 22
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 22
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
100.579.191 42 40
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41.639.296 15 13
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
90.917.523 40 38
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
117.522.185 82 79
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
16.682.490 24 23
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30 432 430
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
591 83 83
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 352 Diğer Kimyasal Ürünler Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası