MENÜ

Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş.

www.yariskabin.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 58.651.763
Genel Sıra No: 312
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 309
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
59.818.745 351 348
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.775.863 311 309
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
14.722.580 345 341
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.021.995 418 415
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.647.323 133 131
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
26.333 135 134
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
97 432 428
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Balıkesir Sanayi Odası