MENÜ

Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş.

www.maytas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 57.119.431
Genel Sıra No: 335
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 332
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
70.936.600 257 254
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.344.117 398 396
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.060.252 452 448
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
48.806.064 282 279
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-662.264 353 350
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
311 240 237
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 49.65
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası