MENÜ

Samur Halıları San. ve Tic. A.Ş.

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 59.687.491
Genel Sıra No: 307
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 304
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
59.786.180 352 349
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.984.860 217 215
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
66.212.651 52 51
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
113.046.033 69 67
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-5.869.503 438 435
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.194 315 314
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
330 225 222
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası