MENÜ

Parsan Makina Parçaları San. A.Ş.

www.parsan.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 97.350.505
Genel Sıra No: 42
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 42
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
97.350.505 88 88
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
42.257.881 14 13
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.610.742 22 21
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
133.085.818 42 41
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.648.199 30 30
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.588 28 28
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
663 71 69
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası