MENÜ

Linde Gaz A.Ş.

www.lindegaz.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 102.732.101
Genel Sıra No: 13
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 13
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
121.533.424 20 20
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
38.624.547 21 20
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
159.813.713 7 7
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
289.817.588 5 5
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-8.858.738 457 454
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.330 274 273
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
385 188 185
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 10.11
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası