MENÜ

Denizli Basma ve Boya San. A.Ş.

www.deba.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 102.715.417
Genel Sıra No: 14
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 14
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
107.734.331 44 44
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23.767.634 82 80
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
20.920.436 261 257
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
140.705.141 36 36
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-8.350.646 453 450
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40.436 79 78
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
561 103 101
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası