MENÜ

ALKİM Alkali Kimya A.Ş.

www.alkim.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 57.657.374
Genel Sıra No: 326
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 323
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
58.715.650 361 358
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.713.519 34 33
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
118.576.772 13 12
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
125.387.282 56 54
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.847.289 13 13
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.310 265 264
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
122 401 397
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası