MENÜ

Merkez Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

www.sabah.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 44.084.699
Genel Sıra No: 413
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 408
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.741.281 440 435
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.749.611 232 229
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
3.132.057 484 479
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.704.777 500 495
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.514.514 305 304
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
415 161 159
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası