MENÜ

Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.kucuker.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 96.188.183
Genel Sıra No: 2
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 2
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
99.049.841 45 44
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.260.467 131 130
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.312.122 166 162
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
70.423.456 158 155
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.946.914 143 143
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.478 18 18
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
- - 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası